153. Grup İhalelik Sahalar Hakkında Duyuru

153. Grup İhalelik Sahalar Hakkında Duyuru 153. grupta ihale edilmek üzere ilan edilen 602 adet sahanın ihaleleri 30.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır.2. ihalesinde de müracaat olmayan 529 adet saha bilgileri http://www.mapeg.gov.tr/ yayınlanmıştır.İlan edilen sahaya müracaat edilmek istenmesi durumunda 01.04.2021-03.05.2021 tarihleri arasında ekinde güncel işletme ruhsat taban bedeli tutarındaki ihale istek bedelinin yatırıldığını …

179. Grup İhale İlanı Hakkında Duyuru

179. Grup İhale İlanı Hakkında Duyuru 179. ihale grubunda bulunan; 22.04.2021 tarihinde ihalesi yapılacak olan Edirne ili dahilindeki erişim numarası ER:3403152 olan IV. Grup sahanın, 03.05.2021 tarihinde ihalesi yapılacak olan Muğla ili dahilindeki erişim numarası ER:3223220 olan II. Grup sahanın, 27.04.2021 tarihinde ihalesi yapılacak olan Gaziantep ili dahilindeki erişim numarası …

201. Grup İhale İlanı

201. Grup İhale İlanı T.C.ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞIMADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:            Konu:İhale İlanı 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası hükmü gereğince ruhsat sahaları arasında küçük alan olarak 1 adet IV. Grup, küçük alan maden sahası, …

179. Grup İhale İlanı

179. Grup İhale İlanı T.C.ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞIMADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:            Konu:İhale İlanı 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 651 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30.ncu maddesine göre ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.   …

156. Grup İhale İlanı

156. Grup İhale İlanı T.C.ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞIMADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:            Konu:İhale İlanı 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan 606 adet maden sahası Maden Kanununun 30.ncu maddesi ve aynı maddeye eklenen Ek fıkra:21.03.2018-7103/32 …

153.Grup İhale İlanı

153. Grup İhale İlanı T.C.ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞIMADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:            Konu:İhale İlanı 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan 602 adet maden sahası Maden Kanununun 30.ncu maddesi ve aynı maddeye eklenen Ek fıkra:21.03.2018-7103/32 md. kapsamında bir …

176. Grup İhale İlanı

176. Grup İhale İlanı T.C.ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞIMADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:            Konu: Tesis Şartlı İhale İlanı 3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren; Kastamonu-Çankırı illeri dahilinde bulunan ER:3393297 sayılı (7.000,24 ha.) IV. Grup maden sahası (Kuvars-Feldispat), Kırşehir ili dahilinde bulunan ER:3393273 sayılı (2.134.93 ha.) IV. …