Enfa Mühendislik Hizmetleri

ÇED ve PTD

ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi

Yatırım süreçlerine başlamadan önce çevreye oluşturacak etkileri değerlendirmek zararları önlemek veya mümkün olduğunca azaltmak adına bazı önlemler alınması gerekmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi, bu amaçla hazırlanan, yatırımın çevreye olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesinin yapıldığı önemli bir adımdır.

Çed Raporu

25 Kasım 2014 tarih 29186 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine tabi projeler “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

Peki hangi projeler Çevresel Etki Değerlendirmesine tabidir?

  • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ nin Ek-1 listesinde yer alan projeler,
  • “ÇED Gereklidir” kararı verilen projeler,
  • Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek-1 listesinde belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projeler.

Enfa Mühendislik, bu süreçte işletmelerin çevreye verebileceği olumlu-olumsuz etkileri belirleyerek, olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için çözüm önerilerinde bulunarak, bu kapsamda da Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve Proje Tanıtım Dosyalarını hazırlamakla beraber, söz konusu işletmeye dair karar aşamasını takip ederek hizmette bulunmaktadır.