Enfa Mühendislik Hizmetleri

Analiz ve Laboratuvar

Analiz ve Laboratuvar Hizmetleri

  • Dış ortam ve iç ortama dair tüm ölçümler 
  • Çevre izni ve İSG kapsamındaki  ölçümler 
  • Emisyon ölçümleri
  • Hava kalitesi ölçümleri
  • Gürültü ölçümleri
  • Deşarj ve titreşim ölçümleri
  • Numune alma hizmeti
  • Kişisel maruziyet ölçümleri
  • Basınçlı kaplar için yapılması gereken ölçümler