Enfa Mühendislik Hizmetleri

Sondaj ve Etüt

Jeoloji Mühendisliğinde Neden Biz? 

Jeoloji Mühendisliği, yerkürenin başlangıcından günümüze kadar geçirdiği yapısal değişmeleri yer kabuğunun yüzeylerinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen günümüz teknolojisi ile hizmet yelpazesi önemli oranda genişlemiş bir mühendislik dalıdır.

Mühendislik jeolojisi, kaya ve zemin mekaniği ile temel sondaj ve enjeksiyon konularındaki her türlü uygulama ve araştırmaları kapsamaktadır. Başta doğal kaynaklar, çevre ve afet yönetim süreçleri, metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, enerji hammaddeleri ve sıcak – soğuk su kaynaklarının aranması ve ekonomik kullanımının araştırılması olmak üzere kaya düşmesi, sıvılaşma, su baskını ve risk değerlendirmeleri jeolojik mühendisliğinin faaliyet alanı içerisindedir.

Ayrıca kentsel ve kırsal alanlarda arazi kullanım planlaması amacıyla her tür ve ölçekteki imar planına ve üst ölçekli çevre düzeni planına esas jeolojik,  hidrojeolojik,  Mühendislik jeolojisi hizmetlerinin hepsini sizin memnuniyetinizi ön planda tutarak hazırlıyoruz.

Gerek jeoloji olsun gerek diğer mühendislik alanlarında kamu kurumları ve özel kuruluşların faaliyetlerine destek vermek üzere her türlü proje ve işiniz de bizi ilk tercihiniz yapmanız için uzman ekibimizle biz hazırız sizi bekliyoruz.

Sondaj ve Etüt hizmetlerimiz 

DR580 Surface DTH drill rig SANDVIK MINING [Ground Construction ...
 • Maden arama ve faaliyet raporları
 • Detay jeolojik haritalama
 • Endüstriyel hammadde ve maden arama etütleri
 • Rezerv değerlendirme
 • Üç boyutlu modelleme
 • Jeotermal enerji çeşitleri
 • Mühendislik jeolojisi
 • Yeraltı suyu arama ve projelendirme hizmetleri
 • Hava ve çamur ile rotari sondajları
 • Elmaslı karot sondajları
 • Burgu sondajlar
 • Zemin numunesi ve zemin etütleri
 • Hidrojeolojik Gözlem ve suyu kuyusu sondajları
 • Hidrojeolojik etüt raporu
 • Şev duraylılığı analizi
 • Jeoteknik projelendirme ve uygulama