Enfa Mühendislik Hizmetleri

Kalite ve Belgelendirme

Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetinde Neden Biz?

ENFA MÜHENDİSLİK; pek çok sektöre hizmet sunmak üzere faaliyetlerde bulunan, aynı zamanda eğitim, danışmanlık ve belgelendirme yapan, deneyimli kadrosu ile kurulmuş bir firmadır.

Eğitim ve danışmanlık sektöründe başarılı hedeflere ulaşmak amacı ile kurulan ENFA MÜHENDİSLİK, firmalarla uzun soluklu işbirlikleri kurmayı amaç edinmiştir.

Hizmetlerimizde kaliteden ödün vermeden “en çok tercih edilen kuruluş olmak” düşüncesini ilke edinmiştir.

Ekibimiz; danışmanlık, belgelendirme ve eğitim konularında da gelişen teknoloji şartlarına uygun bir şekilde sürekli iyileştirme ve geliştirme yapan tecrübeli uzmanlardan oluşmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO; International Organization for Standardization ‘ un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır.

ISO 9001; kalite yönetim sisteminin kurulması esnasında gerekli koşulları belirleyen ve bunu belgelendiren bir kalite yönetim standarttır. Bu belgenin alınmış olması, mal veya hizmetin uluslararası standarda uygun olduğunu ifade eder. ISO 9001 Belgesi almak isteyen işletmeler, öncelikle bu standardın şartlarını sağlamalı ve bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından denetlenmelidir. Denetleme sonucu belge almaya hak kazanılır. 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, tüm kuruluşların uygulayabileceği, mal veya hizmetlerine bakılmaksızın tüm sektörlere uygulanabilir. Belge kuruluşun ürün veya hizmetlerinin kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin amacı,

 ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin amacı,

 • Maliyeti Düşürmek, 
 • Kar Ve Verimliliği Arttırmak, 
 • Kurumsal Bir Yapı Oluşturmak, 
 • Çalışanları Tatmin Etmek, 
 • Etkili İletişim Kurmak,
 • Müşteri Odaklı Bir Çalışma Anlayışı Benimsenmek,
 • Bu Belge İle Pazar Avantajı Sağlamak,
 • Süreçlerin Kontrolünü Sağlamak,
 • Ürün İadelerinin Azaltmak,
 • Hataların Daha Çabuk Fark Edilerek Önlem Almanın Daha Kolay Olmak,
 • Müşteri Güvenini Arttırmak, 
 • Tedarikçi Firmalarla Sağlıklı İletişim Kurmak, 
 • Firma İçinde Bilgi Akışı Düzenli Ve Sağlıklı Bir Şekilde Devam Ettirmek,
 • Kuruluşta İmajı Arttırmaktır.
 • En önemli maddesi ise müşteri şikayetlerinin azaltılması ve  müşteri memnuniyetini en üst sınırda tutulmasıdır. 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi; Çevrenin ve doğal yapının korunabilmesi amacı ile oluşturulmuş ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanmış bir yönetim sistemidir. Bir ürünün hammadde alım aşamasından son ürün haline getirilmesi aşamasına kadar geçen süreçte, çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Sistemli bir şekilde çevreyi koruduğunuzu, taraflara ancak ISO 14001 Çevre Yönetim ile gösterebilirsiniz.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin amacı
 • Firma Saygınlığının arttırmak
 •  Pazar Payının Artmak
 • Ulusal ve Uluslararası Yasa Ve Mevzuatlara Uyumun Sağlanmak
 • İyi Bir Çevresel Denetim Mekanizması olmak
 • Çevre Bilinci Gelişmiş Ve Motivasyonu Artmış Çalışanlara sahip olmak
 • Doğal kaynak kullanımının azaltılmak
 • Çevrenin Korunması ve Kirlenmesinin Önlenmesi İçin Kirliliğin Kaynaktan Başlayarak Kontrol Altına Almak
 • Çevreye Karşı Bilinçli Tüketici kazandırmak,
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) Ve kazalara karşı hazırlıklı olmak,
 • İzin ve Yetki Belgelerinin Alınmasının Kolaylaştırmak
 • Çevre Etkilerinden Kaynaklanan Maliyetleri Düşürmek
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 Standardı, Çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehdit edebilecek risklerin     belirlenmesi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının sağlanması için tasarlanmıştır. İşletmede oluşabilecek risklerin kontrol altına alınması, minimim seviyeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılması için uygulamada bir rehber özelliği taşır. İşletmelerde karşılaşılan en önemli sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. · İş yerlerinde olabilecek ölüm, hastalık, yaralanma, hasar ve diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayların olma riskini olabildiğince en aza indirgeyerek iş veriminde artış ve maliyetlerinin düşürülmesini sağlar. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 45001 Uluslararası faaliyet gösteren veya ticaret yapan kuruluşlar için coğrafi, politik, ekonomik, ticari ve sosyal sınırları aşan tek bir uluslararası standartla çalışmak tüm bu sorunları ortadan kaldıracaktır. 

ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sisteminin amacı
 • İş sağlığı ve güvenliği risklerinin daha iyi yönetilmesini, izlenmesi ve kuruluş içerisinde sistematik olarak yayılımını sağlar.
 • Risk yönetiminin açık ve net olarak tanımlanması ile olabilecek iş kazalarının önlenmesi sağlanır.
 • İş sağlığı ve güvenliğinin ulusal ve/veya uluslararası standartlara ve yasalara uygun olduğunu ifade eder.
 • Kârın ve verimliliğin artmasını sağlar.
 • Kaza veya hastalık nedenleri ile üretimin durmasını, yavaşlamasını önleyerek, ceza ve tazminatların azaltılmasını sağlar, böylece maliyetleri düşürür.
 • Kuruşların itibar ve saygınlığını artırarak rekabet üstünlüğü sağlar.
 • Acil Durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve Kazalara Karşı Hazırlıklı Olabilmeyi sağlar,
 • İş sağlığı ve güvenliğini verilen önemle çalışanların güveni artar. Bu durumda çalışanların kuruluşa olan bağlılıklarını ve motivasyonlarını artırır ve buna bağlı olarak iş verimi artar.
 • Resmi çevrede, kuruluşun iş güvenliği ve sağlığına olan duyarlılığını kanıtlamış olur.
 • İş gücü kaybının azalmasını sağlar.
 • Siparişlerin zamanında karşılanmamasında doğan firmanın imaj kaybını, geç teslim nedeniyle ödenen para cezaları gibi kayıpları minimize eder.
 • İzin ve Yetki Belgelerinin Alınmasının Kolaylaştırır
 • İş sağlığı güvence altına alınarak, müşteri memnuniyeti ve sadakatinin artmasına katkıda bulunur.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; sağlıklı, güvenli gıda üretmek ve üretimi etkileyen            işletmenin altyapısı, personel ve ekipmanlarını da kontrol altında tutmak amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir standarttır. Sağlıklı ve güvenli gıdaların üretimi ve temini, sağlıklı beslenmenin en temel ve vazgeçilmez unsurudur Günümüzde güvenli gıda üretimi için hammaddeler, katkılar, yardımcı diğer maddeler ve ambalaj malzemelerinin üretiminden başlayarak tedarikçilerin seçimi ve değerlendirmesini, işletmeye kabulünü, üretim aşamalarını, son muhafaza ve sevkiyat dahil olmak üzere kontrol altında tutan bir yaklaşımın gerekliliği ortaya çıkmıştır

IS0 22000 hammaddenin temininden, ürünün ambalaj seçimi ve son tüketiciye ulaşana kadar olan bütün basamaklarında, güvenli gıdanın izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır. Sadece gıda güvenliğini değil; üretimde de kaliteyi arttırdığı için firmalar tarafından tercih edilmektedir.

ISO 22000 Kuruluşlarda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları üretim kontrolü, ürün kontrolü, ekipman kontrolü; bakım ve genel hijyen uygulamaları; personel ve ziyaretçi hijyeni; taşıma, depolama, ürün bilgisi; eğitim, tedarikçi seçimi ve değerlendirmesi; eğitim, iletişim ve benzeri konuları kapsamaktadır

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin amacı

 

 • Gıda güvenliği ve hijyen konusunda tüm personelin bilinçlenmesini sağlar
 • Maliyetleri azaltır.
 • Dokümantasyonun iyileştirilmesi ve izlenmesinde kolaylık sağlar.
 • Ürüne olan güveni arttırır.
 • Ürünün pazar payını arttırır.
 • Gıda güvenliğini sağlamak için etkin yöntemdir.
 • Çalışan motivasyonunda artış ile birlikte işe odaklanmayı sağlar.
 • İç süreçlerinde hata riskini azaltarak etkin kontrol sağlar.
 • Gıda zehirlenmesi riskini azaltır.
 • Şeffaflığı artırır. 
 • Tedarikçi olarak yurtdışı pazarlarda diğer kuruluşlarla uyum ve dış pazarda daha etkin pazarlama sağlar. 
 • Kanunlara uyumluluğu sağlar.
 • Gıda kaynaklı hastalıkların azaltılmasını sağlar.
 • Daha iyi planlama sağlar.
 • Problemleri tespit etmek ve çözmek için sistematik bir yaklaşım sağlar.
 • Müşteri memnuniyetini artırır.
 • Çalışma ortamının iyileşmesine katkıda bulunur.
 • Ekonomik büyüme ve kalkınma için potansiyel artışı görülür.
 • Gıda endüstrisi zincirinin tüm halkaları arasında iletişimin desteklenmesi ve organizasyonunu sağlar.
 • Daha etkili ve dinamik gıda güvenliği tehlike kontrolü sağlar.
 • Ürün geri dönüşü gibi hususların engellenmesi ile kalitesizlik maliyetlerinde düşüş sağlar.
 • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesini sağlar.
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Günümüz iş dünyasında yaygınlaşan ticaret, aynı sektördeki kuruluşların sayısının artması buna bağlı olarak da müşteri beklentilerinin artması ve taleplerin değişmesi işletmelerin işlerini zorlaştırmış, müşteri kavramını daha da önemli kılmıştır. İşletmelerin devamlılığını sağlayabilmeleri, bulundukları sektörde ayakta durabilmeleri, marka oluşturmaları, marka değerlerini korumaları ve marka değerini yükseltme hedefleri ve bu hedeflere ulaşabilmeleri yeni müşteriler edinmekle mümkün olmakta bu da mutlak müşteri memnuniyetinden geçmektedir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, mevcut müşteriyi kaybetmemek, müşteri memnuniyetini, müşterilerin beklentileri ve taleplerine daha hızlı geri dönüş yapmak, müşteri portföyünü genişletmek, müşteri memnuniyet düzeyini, şikâyetlerini belirleyip, analiz yaparak hataların ve problemlerin saptanıp düzeltilmesi karşılığında mal ve hizmetten sağladığı fayda ve şirketin potansiyel müşterileri ile daha karlı ve uzun dönemli ilişkiler kurulmasını ve bu ilişkileri geliştirmesini sağlayan bir yönetim sistemidir.

Bu standart, öncelikle geri bildirime (şikâyetler dâhil) açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması, alınan her bir şikâyetin çözüme ulaştırılması ve müşteri hizmetinin iyileştirilmesi ile ilgili yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesini öngörmektedir. . Bu sebeple ISO 10002 Müşteri Yönetim Sistemi kuruluşlara müşteri memnuniyeti sağlamak ve bunun süreklilik arz etmesi için ve de müşteri şikâyeti yönetimi hususunda kuruluşlara hizmet vermektedir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin amacı
 • Müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda nasıl bir yol izleneceğini gösterir.
 • Müşteri şikâyetleri konusunda çalışanların bilinç ve dikkatlerini geliştirir.
 • Müşterinin önemsendiğini gösterir.
 • Müşteri memnuniyeti sağlar.
 • Şikâyetlerin tekrarını engelleyerek çözüm olanakları sunar.