153. Grup İhalelik Sahalar Hakkında Duyuru

153. Grup İhalelik Sahalar Hakkında Duyuru

153. Grup İhalelik Sahalar Hakkında Duyuru

153. grupta ihale edilmek üzere ilan edilen 602 adet sahanın ihaleleri 30.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
2. ihalesinde de müracaat olmayan 529 adet saha bilgileri http://www.mapeg.gov.tr/ yayınlanmıştır.
İlan edilen sahaya müracaat edilmek istenmesi durumunda 01.04.2021-03.05.2021 tarihleri arasında ekinde güncel işletme ruhsat taban bedeli tutarındaki ihale istek bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz bulunan bir dilekçenin MAPEG gelen evrak servisine verilmesi gerekmektedir. Dilekçede ihalesine müracaat edilen sahanın ili, erişim numarası ve müracaatçının adının/unvanının bulunması zorunludur. Aksi takdirde talep geçersiz sayılacak ve yatırılan İşletme Ruhsat Taban Bedeli iade edilmeyecektir.
01.04.2021-03.05.2021 tarih aralığında ilan edilen sahalara müracaat olmaması halinde 05.05.2021 tarihi itibarı ile müracaatlara serbest hale getirilecektir.
Sahaya bir veya birden fazla müracaat olması durumunda müracaat edilen sahanın ihalesi http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanan ihale şartnamesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde 06.05.2021 tarihinde saat 14.30’da yapılacaktır.
İlgililere ilanen duyurulur.

Ek)153. Grupta 2. Defa İhalesi Yapılan ve Müracaat Olmayan Sahaların Listesi