Teknik Raporlar için Son Gün 30 Eylül

İzin sahibi her yıl Eylül ayının sonuna kadar uygulama takvimine göre madencilik faaliyeti yaptığı alandaki    rehabilite işleminin safahatı hakkında bölge müdürlüğüne ormancılık bürosu ya da bünyelerinde çalışan orman mühendisi ve/veya orman yüksek mühendisi tarafından hazırlanan teknik raporu verir. Yeni verilen izinlerde    iznin verildiği yıl içerisinde, teknik rapor istenmez.

Talep Sahiplerine Yönelik Devir, İntikal, Rödövans, Hisse Pay Devri ve İpotek Müracaatlarında İstenilen Belgeler Hakkında Duyuru

Talep Sahiplerine Yönelik Devir, İntikal, Rödövans, Hisse Pay Devri ve İpotek Müracaatlarında İstenilen Belgeler Hakkında Duyuru Talep sahiplerine yönelik devir, intikal, rödövans, hisse pay devri ve ipotek müracaatlarında istenilen belgeler hakkında duyurulara  MAPEG – Bilgi Merkezi – Ruhsat Sicil Duyuruları sayfasındanulaşabilirsiniz.

IV.Grup (c) bendi Madenlerde Devlet Hakkı Teşvikleri Hakkında

IV.Grup (c) bendi Madenlerde Devlet Hakkı Teşvikleri Hakkında RUHSAT SAHİPLERİNİN DİKKATİNE Bilindiği üzere, 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasında “ IV. Grup (c) bendi madenlerin yurt içinde entegre tesislerde kullanılarak metal hale getirilmesi halinde ödenmesi gereken Devlet hakkının % 75’i alınmaz.” hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda; Genel …

ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (06.04.2021)

ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (06.04.2021) İŞLETME RUHSAT TALEPLERİ   RÖDÖVANS TALEPLERİ   TEMDİT TALEPLERİ  

153. Grup İhalelik Sahalar Hakkında Duyuru

153. Grup İhalelik Sahalar Hakkında Duyuru 153. grupta ihale edilmek üzere ilan edilen 602 adet sahanın ihaleleri 30.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır.2. ihalesinde de müracaat olmayan 529 adet saha bilgileri http://www.mapeg.gov.tr/ yayınlanmıştır.İlan edilen sahaya müracaat edilmek istenmesi durumunda 01.04.2021-03.05.2021 tarihleri arasında ekinde güncel işletme ruhsat taban bedeli tutarındaki ihale istek bedelinin yatırıldığını …

ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (30.03.2021)

ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (30.03.2021) ARAMA RUHSATI TALEPLERİ   DEVİR TALEPLERİ   İŞLETME RUHSAT TALEPLERİ   RÖDÖVANS TALEPLERİ   TEMDİT TALEPLERİ    

179. Grup İhale İlanı Hakkında Duyuru

179. Grup İhale İlanı Hakkında Duyuru 179. ihale grubunda bulunan; 22.04.2021 tarihinde ihalesi yapılacak olan Edirne ili dahilindeki erişim numarası ER:3403152 olan IV. Grup sahanın, 03.05.2021 tarihinde ihalesi yapılacak olan Muğla ili dahilindeki erişim numarası ER:3223220 olan II. Grup sahanın, 27.04.2021 tarihinde ihalesi yapılacak olan Gaziantep ili dahilindeki erişim numarası …

ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (25.03.2021)

ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (25.03.2021) ARAMA RUHSATI TALEPLERİ   DEVİR TALEPLERİ   İŞLETME RUHSAT TALEPLERİ   RÖDÖVANS TALEPLERİ

ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (23.03.2021)

ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (23.03.2021) ARAMA RUHSATI TALEPLERİ   KAMULAŞTIRMA TALEPLERİ   İŞLETME RUHSAT TALEPLERİ   TEMDİT TALEPLERİ