ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (12.01.2021)

ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (12.01.2021)

  1. ARAMA RUHSATI TALEPLERİ
  2. DEVİR TALEPLERİ
  3. TEMDİT TALEPLERİ
  4. RÖDÖVANS TALEPLERİ
  5. İHALE ONAYI TALEPLERİ