ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (06.10.2020)

ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (06.10.2020)

ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (06.10.2020)

  1. ARAMA RUHSATI TALEPLERİ
  2. DEVİR & TESCİL TALEPLERİ
  3. İŞLETME RUHSAT TALEPLERİ
  4. TEMDİT TALEPLERİ
  5. İHALE ONAYI TALEPLERİ
  6. HİSSE PAYI DEVRİ TALEPLERİ
  7. RÖDÖVANS TALEPLERİ