Teknik Raporlar için Son Gün 30 Eylül

Teknik Raporlar için Son Gün 30 Eylül

İzin sahibi her yıl Eylül ayının sonuna kadar uygulama takvimine göre madencilik faaliyeti yaptığı alandaki    rehabilite işleminin safahatı hakkında bölge müdürlüğüne ormancılık bürosu ya da bünyelerinde çalışan orman mühendisi ve/veya orman yüksek mühendisi tarafından hazırlanan teknik raporu verir. Yeni verilen izinlerde    iznin verildiği yıl içerisinde, teknik rapor istenmez.