Orman Mühendisliğinde Neden Biz?

Orman Mühendisliğinde Neden Biz?

Ormancılık ormanların ve ormanla ilişkili doğal kaynakların idaresi ağaçlandırma faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli olan alt yapı hizmetlerinin gerçekleştirildiği bir bilim dalı ve yönetim sanatıdır. Ormancılığın ana hedefi, doğal kaynaklar ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak sistemlerinin oluşturulması ve geliştirilmesidir.

Ormancılığın en fazla etkileşim içinde olduğu bilim dalı yeni orman tesis etme, mevcut ormanların bakımı ve toplum ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesidir.

Enfa Mühendislik olarak modern ormancılığın gerekliliği olan yaban hayatı, kaliteli içme suyu temini, doğal peyzajın korunması, rekreasyon, biyolojik çeşitlilik yönetimi, havza amenajmanı, erozyon kontrolü ve atmosferik karbondioksidin depolanması gibi konularda hizmetler veriyoruz.

Orman Mühendisliği Hizmetlerimiz