Enfa Mühendislik Hizmetleri

Orman ve Peyzaj

Orman Mühendisliğinde Neden Biz?

Ormancılık ormanların ve ormanla ilişkili doğal kaynakların idaresi ağaçlandırma faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli olan alt yapı hizmetlerinin gerçekleştirildiği bir bilim dalı ve yönetim sanatıdır. Ormancılığın ana hedefi, doğal kaynaklar ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak sistemlerinin oluşturulması ve geliştirilmesidir.

Ormancılığın en fazla etkileşim içinde olduğu bilim dalı yeni orman tesis etme, mevcut ormanların bakımı ve toplum ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesidir.

Enfa Mühendislik olarak modern ormancılığın gerekliliği olan yaban hayatı, kaliteli içme suyu temini, doğal peyzajın korunması, rekreasyon, biyolojik çeşitlilik yönetimi, havza amenajmanı, erozyon kontrolü ve atmosferik karbondioksidin depolanması gibi konularda hizmetler veriyoruz.

Orman Mühendisliği Hizmetlerimiz

Dosya:Orman.JPG - Vikipedi
 • Maden sahalarındaki orman izinleri
 • Enerji nakil hattı, telefon, BAZ istasyonu ve su isale hattı projeleri
 • Atık Su,Petrol ve  doğalgaz hatları
 • Rehabilitasyon projesi
 • Balık üretim tesisi, sanatoryum, gölet ve mezarlık alanları
 • Arkeolojik kazı  ve define arama izinleri
 • Özel ağaçlandırma projeleri
 • Özel orman amenajman planı yapımı
 • Özel ormanların yol şebeke planı
 • Orman yolları aplikasyonları
 • Ormanlık alanda kurulacak Turizm tesis izinleri
 • Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü ön etüt raporu
 • Ağaçlandırma uygulama projesi
 • Erozyon kontrolü uygulama projesi
 • Havza bazlı çok amaçlı uygulama projesi
 • Hidroelektrik santral orman izinleri
 • Rüzgar santrali orman izinleri
 • Güneş santrali orman izinleri
 • Fidanlık kuruluş raporu ve uygulamaları
 • Sel kontrol ve çiğ önleme projeleri
 • Ağaç röleve ve amenajman planı yapılması
 • Mera ıslah projesi
 • Mesire yeri gelişim projesi