IV.Grup (c) bendi Madenlerde Devlet Hakkı Teşvikleri Hakkında

IV.Grup (c) bendi Madenlerde Devlet Hakkı Teşvikleri Hakkında

IV.Grup (c) bendi Madenlerde Devlet Hakkı Teşvikleri Hakkında

RUHSAT SAHİPLERİNİN DİKKATİNE

Bilindiği üzere, 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasında “ IV. Grup (c) bendi madenlerin yurt içinde entegre tesislerde kullanılarak metal hale getirilmesi halinde ödenmesi gereken Devlet hakkının % 75’i alınmaz.” hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüze bu grupta yer alan madenlerden  Altın, Gümüş ve Platin hariç diğer madenlerin, yurt içindeki entegre tesislere metal haline getirilmek üzere satıldığının beyan edilmesi ve entegre tesis sahiplerinden alınacak ve içeriğinde madenin metal haline getirilmek üzere satın alındığı ayrıca satın alınan madenin miktar, tenör ve ortalama fiyat bilgilerinin yer aldığı belgenin, 2020 yılı işletme faaliyet raporu ekinde Genel Müdürlüğümüze beyan edilmesi halinde, 2020 yılı devlet haklarına uygulanacak % 75 teşvik uygun bulunacaktır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.