ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (24.02.2021

ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (24.02.2021

ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (24.02.2021)

  1. ARAMA RUHSATI TALEPLERİ  
  2. DEVİR TALEPLERİ  
  3. İŞLETME RUHSAT TALEPLERİ  
  4. TEMDİT TALEPLERİ  
  5. RÖDÖVANS TALEPLERİ