ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (13.10.2020)

  1. ARAMA RUHSATI TALEPLERİ
  2. DEVİR & TESCİL TALEPLERİ
  3. İŞLETME RUHSAT TALEPLERİ
  4. TEMDİT TALEPLERİ
  5. İHALE ONAYI TALEPLERİ
  6. HİSSE PAYI DEVRİ TALEPLERİ
  7. RÖDÖVANS TALEPLERİ