Talep Sahiplerine Yönelik Devir, İntikal, Rödövans, Hisse Pay Devri ve İpotek Müracaatlarında İstenilen Belgeler Hakkında Duyuru

Talep Sahiplerine Yönelik Devir, İntikal, Rödövans, Hisse Pay Devri ve İpotek Müracaatlarında İstenilen Belgeler Hakkında Duyuru Talep sahiplerine yönelik devir, intikal, rödövans, hisse pay devri ve ipotek müracaatlarında istenilen belgeler hakkında duyurulara  MAPEG – Bilgi Merkezi – Ruhsat Sicil Duyuruları sayfasındanulaşabilirsiniz.