176. Grup İhale İlanı

176. Grup İhale İlanı T.C.ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞIMADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:            Konu: Tesis Şartlı İhale İlanı 3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren; Kastamonu-Çankırı illeri dahilinde bulunan ER:3393297 sayılı (7.000,24 ha.) IV. Grup maden sahası (Kuvars-Feldispat), Kırşehir ili dahilinde bulunan ER:3393273 sayılı (2.134.93 ha.) IV. …